SCHOOL OF MILOS SEJN / ARCHIVE PAGES

1990 - 2011

Monografie profesora

Light Cut 1990 - 2006

Výstava Školy konceptuální tvorby M. Šejna / Galerie AVU 2006
rozhovor s Kateřinou Vincourovou a Danielem Pitínem, studenty a absolventy školy

Slideshow prací studentů, prezentované na stejnojmenné výstavě v Galerii AVU v roce 2006

Hello everyone

Welcome on the internet presentation of the Concept department of AVU.

Archive pages